autoskola@autoskolasimek.cz, tel.: 603 778 600   

AUTOŠKOLADokumenty ke stažení

Přihláška do autoškoly
Posudek o zdravotní způsobilosti

PŘIHLÁŠKA DO AUTOŠKOLY MUSÍ BÝT VYTIŠTĚNA OBOUSTRANNĚ NA JEDNOM LISTU A4!


Jak se přihlásit


Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí,
které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb.v §13 odst.1.:

- podat písemnou žádost (viz níže)
- splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu
- doložit zdravotní způsobilost (formulář viz níže)
- mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:

* český občan zpravidla občanským průkazem
* cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
* cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
* diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem

- nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

V případě jakýchkoliv nejasností Vám poradíme na tel.: +420 603 778 600 nebo emailu: autoskola@autoskolasimek.cz
Na požádání sjednáme osobní schůzku i předání přihlášek.

Zdravotní způsobilost

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem).
Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař".
Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.webmaster: vala@vaspcservis.cz